SZYCIE DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH I INSYTUCJONALNYCH


 

Jako firma posiadająca własną szwalnię świadczymy usługi szycia dla klientów zewnętrznych.

 

W związku z tym, że posiadamy nowoczesny park maszynowy, jetseśmy w stanie odszyć bardzo skomplikowane i wymagające modele.

 

Obszarem naszego działania jest głównie odzież lekka. W ramach usługi wykonujemy wszelkiego rodzaju konfekcję odzieżową damską męską i dziecięcą w tym:

-   garnitury, garsonki, żakiety

-   koszule, bluzki,

-   sukienki, spódnice

-   płaszcze

-   odzież roboczą, galową i reprezentacyjną

 

Dla naszych klientów wykonujemy konstrukcje i szyjemy zarówno modele, pojedyńcze sztuki jak i całe kolekcje.

 

Nasze moce przerobowe pozwalają nam na wykonanie kilku tysięcy sztuk odzieży rocznie.

 

W ramach odszyć dla firm i marek zewnętrznych szyjemy odzież damską, męską i dziecięcą.

 

 

Nasze przewagi nad konkurencją to:

 

1.  Posiadanie konstruktorek oraz ścisła współpraca z konstruktorniami zewnętrznymi - umożliwia to zarówno stworzenie dowolnych konstrukcji jak również jej dowolne modyfikacje. Wystarczy nam wysłać zdjęcie lub opowiedzieć o swoich oczekiwaniach a zaproponujemy projekt i konstrukcję;

 

2.  Otrzymane konstrukcje wystopniujemy i naniesiemy korekty jeśli to będzie niezbędne;

 

3.  Odszywamy modele;

 

4.  Specjalistyczny prak maszynowy umożliwia nam wykonywanie odzieży w najwyższej jakości;

 

5.   W ramach usługi możemy również wykonać branding, zapakować odzież odpowiednio do transportu oraz nadać w dowolne miejsce w Europie i na świecie;

 

6.  Doradzamy naszym klientom w jaki sposób najlepiej wykonać poszczególne elementy odzieży (zastępniki, komponenty) aby obniżyć koszty bez straty na jakości;

 

7.  Wspieramy klientów w zakupie tkanin i dodatków krawieckich;

 

8.  Pozytywne nastawienie i chęć pomocy jedna z naszych głównych przewag konkurencyjnych;

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :)

________________________________________________________________________________

 

 

 

As a company with its own sewing, we provide sewing services for external customers.

 

Due to the fact that we have a modern machine park, we are able to stitch very complicated and demanding models.

 

The area of ​​our activity is mainly light clothing. As part of the service, we make all kinds of women's and children's clothing accessories, including:

- suits, suits, jackets

- shirts, blouses,

- dresses, skirts

- coats

- workwear, gala and representative clothing.

 

For our clients, we make constructions and sew both models, individual pieces and entire collections. Our processing capacities allow us to make several thousand pieces of clothing per year.

 

As part of the stitching for companies and external brands, we sew women's, men's and children's clothes.

 

Our competitive advantages are:

 

1.  Having designers and close cooperation with external constructs - this allows you to create any constructions as well as any modifications. Just send us a photo or tell us about your expectations and we will propose a design and construction;

 

2.  The constructions we have received will be dismantled and we will make corrections if necessary;

 

3.  We stitch models;

 

4.  A specialist machine-operated machine makes it possible for us to manufacture clothes of the highest quality;

 

5.  As part of the service, we can also make branding, pack clothes for transport and give it to any place in Europe and in the world;

 

6.  We advise our clients on how best to make individual items of clothing (replacements, components) to reduce costs without losing quality;

 

7.  We support clients in the purchase of fabrics and tailoring accessories;

 

8.  Positive attitude and willingness to help one of our main competitive advantages;

 

WE INVITE YOU TO COOPERATION :)